Tag Archives plasebo

Plasebo?

Latincede “hoşnut edeceğim” anlamına gelen plasebo kelimesi, hekimlikte “şifa” niyetine kullanılan bir şeyin olumlu etkisini ima eder. Bugün tüm tıp dallarında, plasebo etkisinin varlığı genel olarak kabul görmektedir; ancak hangi hastalıkta ve hangi ilaçta ne düzeyde bir etkinlik oranına sahip olduğu tartışmalıdır.Tıpta plasebo ile ilgili en çok tartışılan konuların başında böyle bir uygulamanın Hipokrat yeminine ...